KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

       ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ DERSİNİN TARİHÇESİ


Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Tarihi yazmak tarih yapmak kadar önemlidir.  Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı yanıltacak bir mahiyet alır” veciz sözü ile tarih ve tarihçiliğin önemini belirtmiştir.  Türk tarihinin ehil kimseler elinde bilimsel ve doğru tespiti için çaba göstermiştir.  Bu bağlamda Türk Tarih kurumunu 1931 yılında kurdurarak Tarih biliminin gelişimine büyük bir katkı yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren milli tarih şuuru oluşturmak maksadıyla tarih dersleri eğitim kurumlarında verilmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yükseköğrenim kurumlarında İstanbul Üniversitesi'nde bir İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Ankara'da Hukuk Fakültesi'ne bağlı İnkılâp Kürsüsü kurulmuştur. Dersin okutulmaya başlandığı ilk yıllarda cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş dönemin önemli isimleri Hikmet Bayur, Yusuf Kemal Tengirşek, Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker dersin verilmesinde görev almışlardır. Sonraki dönemde 15 Nisan 1942'de kabul edilen 4204 sayılı kanunla Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine bağlı kurulan "Türk İnkılap Tarihi Enstitüsüne İnkılap Tarihi dersi sorumluluğu verilmiştir. Dersin adı da "İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi" olarak belirlenerek fakülte ve Yüksekokullarda okutulması zorunlu ders haline getirilmiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra dersin içeriğinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Fakültelerde iki sömestir, Yüksekokullarda bir yıl olarak okutulması kararlaştırılmıştır. 20 Mart 1968'de toplanan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü danışma kurulunun kararıyla dersin adı  "Türk Devrim Tarihi" olarak değiştirilmiştir. 12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında dersin adı tekrar değiştirilerek "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yapılmıştır. Dersin içeriğinde de bir takım değişikliklere gidilerek ve yeni esaslar çerçevesinde ders kitabı hazırlanmıştır. Ardından 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan yurttaşlar yetiştirmek. Bu doğrultuda devrim tarihinin bütün Yüksek Öğretim Kurumlarında okutulması zorunlu bir ders olması kabul edilmiştir. 1990 yılında ise dersin süresi 1 ders yılı olarak belirlenmiştir

 

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ DERSİNİN KONULARI

 

1 Kavramlar tanımlar dersin yöntemleri ve kaynakların tanımı

 

2 Osmanlı Devletinin XVI, XVII, XVIII yy tarihi sürecin genel değerlendirilmesi

 

3 Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet kavramlarının değerlendirilmesi ve tarihi gelişimi

 

4 Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı

 

5 Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı

 

6 M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi, kongreler

 

7 Kurtuluş Savaşında Cepheler ve akabinde gerçekleşen antlaşmalar

 

8 Türkiye Cumhuriyetinin inkılaplar yoluyla gelişim sürecini değerlendirmek

 

9 Dış politika, Atatürk İlkeleri ve bütünleyici İlkeler

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ DERSİNİN AMAÇLARI

 

1.     Devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu amaçlar etrafında yakın tarihimizi ele alarak tarih bilinci oluşturmak

 

2.     Türkiye Cumhuriyetinin gelişim sürecini açıklayarak, yeni nesillere geçmişi ve günümüzü değerlendirmede muhakeme gücü katmak.

 

3.     Üniversitemiz öğrencilerinin, günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözüm yolları getirebilecek bilgi, tutum, davranış ve yeteneklerine katkı yapmak.

 

4.  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ve ilkeleri ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek.

 

5.  Çağdaş milletler seviyesi ve hatta üstüne çıkmak için Atatürk’ün gösterdiği yolda gidecek nesillerin ve bilincin güçlenmesine katkı sağlamak.

 

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ DERSİNİN ÇIKTILARI

 

Ders deneyiminden sonra öğrencilerin tarih metoduyla bilginin bilimsel olarak değerlendirebilmesi

 

Öğrencilerin bilimsel bilgiye nasıl ulaşabilceklerini sağlayan yöntem teknikleri kazandırmak

 

Öğrencinin tarih şuuru bilincine ulaşmasını sağlamak

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve cumhuriyetin kazanımlarını öğretmek.

 

Öğrencinin tarih bilgi ve analizlerini geliştirmek.

 

 

KAYNAKÇA

ATATÜRK,Nutuk

Afet İNAN, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimi

Ali Fuat CEBESOY, Sınıf Arkadaşım Atatürk

ANDREW MANGO, Sultandan Atatürk’e Türkiye

Bernard LEWIS,  Modern Türkiye’nin Doğuşu

 Cemal PAŞA, Hatıralar

Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

Fahir ARMAOĞLU, 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ

 Falih Rıfkı ATAY, Çankaya

Fethi TEVETOĞLU, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar

Kazım KARABEKİR,İstiklal Harbimiz

KOCATÜRK, Utkan.  Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938

Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma

Rahmi APAK, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu

Remzi Oğuz ARIK,Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz

Selahattin SELEK, Anadolu İhtilali

Şevket Süreyya AYDEMİR, Suyu Arayan Adam

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara

Yusuf Hikmet BAYUR Türk Inkılabı Tarihi

DERGİLER

BELLETEN

ATATÜRK ARAŞTIRMLARI MERKEZİ DERGİSİ